Odkwaszanie

Środowisko w którym żyjemy jest coraz bardziej zanieczyszczone. Liczne substancje chemiczne zagrażają naszemu organizmowi każdego dnia. Związki te mogą być bardzo niebezpieczne -wywołują raka, uszkadzają system immunologiczny, wpływają negatywnie na gospodarkę hormonalną. Chemia "towarzyszy" nam każdego dnia. Sztuczne substancje znaleźć można np. w produktach spożywczych, lekarstwach, zanieczyszczonym powietrzu. W myśl współczesnych badań, obecnie aż 18-30% wszystkich chorób występujących w miejscach naszej pracy jest spowodowana przez substancje chemiczne! Udowodniono także,

że substancje te coraz częściej odpowiadają za alergie oraz nowotwory złośliwe. Musimy sami znaleźć rozwiązanie, by ograniczyć szkodliwy wpływ substancji na nasz organizm. Średnio co 10 sekund w organizmie umierają miliony komórek, zastępowane nowymi pobierającymi pokarm z dostarczonych produktów. Ubogi w światło pokarm powołuje do życia komórki nieposiadające dostatecznego poziomu witalności, co w rezultacie przyśpiesza

proces starzenia. Zbyt duże spożywanie mięsa, nabiału, cukrów, słodyczy, kawy, coli i innych niezdrowych produktów bardzo zakwasza nasz organizm, dając chorobom możliwość rozwinięcia się. By zachować równowagę kwasowo-zasadową musimy spożywać artykuły żywnościowe bogate w zasady, np. warzywa, owoce, pędy i kiełki, owoce w łupinach, niegazowaną wodę mineralną, ziołowe herbaty. Niestety pęd życia i skażona żywność często nie pozwalają nam na utrzymanie zdrowej diety.

Zalecamy odpowiednio dobraną dietę i suplementację.